Thông tin văn bản

Số ký hiệu
343/TB-UBND
Ngày ban hành
25/12/2013
Người ký
Phạm Minh Tuấn
Trích yếu
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Khoa tại cuộc họp với các sở, ban ngành liên quan, UBND thành phố Quảng Ngãi và Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi nhằm giải quyết các vấn đề vướng mắc liên quan đến việc tiếp tục đầu tư xây dựng chợ Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Thông báo
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác