Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1426a/BC-VP
Ngày ban hành
29/11/2013
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác