Thông tin văn bản

Số ký hiệu
114/QĐ-VP
Ngày ban hành
10/12/2013
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Ban hành Quy chế văn thư và lưu trữ của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Tập tin đính kèm
Văn bản khác