Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4857/UBND-KTTH
Ngày ban hành
26/11/2013
Người ký
Lê Quang Thích
Trích yếu
V/v trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 10
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác