Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4544/TTr-UBND
Ngày ban hành
07/11/2013
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định một số mức chi có tính chất đặc thù cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác