Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4338/TTr-UBND
Ngày ban hành
28/10/2013
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác