Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4116/UBND-VX
Ngày ban hành
10/10/2013
Người ký
Lê Quang Thích
Trích yếu
V/v triển khai đăng ký sử dụng dịch vụ Mạng truyền số liệu chuyên dùng trong cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác