Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1463/QĐ-UBND
Ngày ban hành
09/10/2013
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
Về việc cử cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác