Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1132/VP-NC
Ngày ban hành
07/10/2013
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
V/v đôn đốc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Tập tin đính kèm
Văn bản khác