Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4000/TTr-UBND
Ngày ban hành
04/10/2013
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
Về việc xin ý kiến góp ý và thẩm định nguồn vốn NSTW cho Đề án Phát triển kinh tế - xã hội các xã thuộc vùng An toàn khu (ATK) huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác