Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1021/BC-VP
Ngày ban hành
10/09/2013
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị về giải quyết khiếu nại, tố cáo
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Tiếp dân
Tập tin đính kèm
Văn bản khác