Thông tin văn bản

Số ký hiệu
59/QĐ-VP
Ngày ban hành
22/08/2013
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
V/v bổ nhiệm vào ngạch viên chức đối với bà Lê Thị Xuân
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Tập tin đính kèm
Văn bản khác