Thông tin văn bản

Số ký hiệu
37/QĐ-VP
Ngày ban hành
07/06/2013
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình: Sửa chữa Nhà khách UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Tập tin đính kèm
Văn bản khác