Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1961/UBND-KTTH
Ngày ban hành
31/05/2013
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 133/2004/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Tập tin đính kèm
Văn bản khác