Thông tin văn bản

Số ký hiệu
03/VP-NNTN
Ngày ban hành
02/01/2013
Người ký
Trần Văn Thế
Trích yếu
V/v truy cập Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Tập tin đính kèm
Văn bản khác