Thông tin văn bản

Số ký hiệu
11/VP-KTTH
Ngày ban hành
04/01/2013
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
V/v tổ chức Hội nghị tổng kết ngành Thống kê và tổng kết Tổng điều tra cơ sở kinh tế, HCSN năm 2012
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Tập tin đính kèm
Văn bản khác