Thông tin văn bản

Số ký hiệu
14/VP-VX
Ngày ban hành
04/01/2013
Người ký
Nguyễn Thị Kim Hoa
Trích yếu
V/v đề nghị xem xét nội dung Chương trình phối hợp truớc khi ký kết
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Tập tin đính kèm
Văn bản khác