Thông tin văn bản

Số ký hiệu
15/VP-VX
Ngày ban hành
05/01/2013
Người ký
Nguyễn Thị Kim Hoa
Trích yếu
V/v phổ biến và thực hiện Nghị định số 109/2012/NĐ-CP ngày 26/12/2012 của Chính phủ
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Tập tin đính kèm
Văn bản khác