Thông tin văn bản

Số ký hiệu
35/VP-CNXD
Ngày ban hành
07/01/2013
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
V/v tham mưu xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Tập tin đính kèm
Văn bản khác