Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1878/UBND-CNXD
Ngày ban hành
27/05/2013
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
V/v phối hợp và kiểm tra giám sát các công trình bảo trì đường bộ trên hệ thống quốc lộ
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Tập tin đính kèm
Văn bản khác