Thông tin văn bản

Số ký hiệu
139/KH-VP
Ngày ban hành
31/01/2013
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Tổ chức lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Kế hoạch
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Tập tin đính kèm
Văn bản khác