Thông tin văn bản

Số ký hiệu
10/QĐ-VP
Ngày ban hành
05/02/2013
Người ký
Phạm Minh Tuấn
Trích yếu
Về việc chỉ định đơn vị nhận thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng dự toán Công trình: Sửa chữa Nhà khách UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Quản trị - Tài vụ
Tập tin đính kèm
Văn bản khác