Thông tin văn bản

Số ký hiệu
185/TB-VP
Ngày ban hành
19/02/2013
Người ký
Lê Văn Đệ
Trích yếu
Về việc phổ biến văn bản của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Thông báo
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Tập tin đính kèm
Văn bản khác