Thông tin văn bản

Số ký hiệu
208/BC-VP
Ngày ban hành
26/02/2013
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Thực trạng về nhiệm vụ và bộ máy tổ chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Tập tin đính kèm
Văn bản khác