Thông tin văn bản

Số ký hiệu
295/BC-VP
Ngày ban hành
04/03/2013
Người ký
Lương Kim Sơn
Trích yếu
Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Tập tin đính kèm
Văn bản khác