Thông tin văn bản

Số ký hiệu
01/KH-BCĐ
Ngày ban hành
09/05/2013
Người ký
Lê Quang Thích
Trích yếu
Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục và chống mù chữ tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Tập tin đính kèm
Văn bản khác