Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1517/UBND-NC
Ngày ban hành
03/05/2013
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
V/v chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Tập tin đính kèm
Văn bản khác