Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1385/UBND-VX
Ngày ban hành
24/04/2013
Người ký
Lê Quang Thích
Trích yếu
V/v hỗ trợ Ðài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh truyền hình trực tiếp Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa và Tuần Văn hóa Biển đảo Quảng Ngãi năm 2013
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Tập tin đính kèm
Văn bản khác