Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1361/UBND-VX
Ngày ban hành
22/04/2013
Người ký
Lê Quang Thích
Trích yếu
V/v chuẩn bị nội dung trả lời phỏng vấn của Ủy ban Biên giới quốc gia
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Tập tin đính kèm
Văn bản khác