Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1137/TTr-UBND
Ngày ban hành
04/04/2013
Người ký
Lê Quang Thích
Trích yếu
Về việc đề nghệ đưa Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thị quốc gia
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Tập tin đính kèm
Văn bản khác