Thông tin văn bản

Số ký hiệu
562/QĐ-UBND
Ngày ban hành
14/05/2024
Người ký
Trần Phước Hiền
Trích yếu
Về việc phê duyệt khối lượng xi măng và dự toán Mua sắm tập trung xi măng hỗ trợ cho các xã để xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2024, thực hiện Đề án Hỗ trợ xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn - miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế ngành
Văn bản khác