Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2424/UBND-TTHC
Ngày ban hành
14/05/2024
Người ký
Lê Chí Phương
Trích yếu
Về việc triển khai cung cấp dịch vụ thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai của doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
TTPV-KSTTHC tỉnh
Văn bản khác