Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1976/UBND-KTTH
Ngày ban hành
19/04/2024
Người ký
Nguyễn Quốc Việt
Trích yếu
Về việc rà soát, đề xuất kéo dài thời gian bố trí vốn ngân sách trung ương thực hiện sang năm 2024 cho dự án đầu tư công thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế - Tổng hợp
Văn bản khác