Thông tin văn bản

Số ký hiệu
415/QĐ-UBND
Ngày ban hành
01/04/2024
Người ký
Trần Hoàng Tuấn
Trích yếu
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
TTPV-KSTTHC tỉnh
Văn bản khác