Thông tin văn bản

Số ký hiệu
80/KH-UBND
Ngày ban hành
29/03/2024
Người ký
Trần Hoàng Tuấn
Trích yếu
Về việc thực hiện Kế hoạch số 260-KH/TU ngày 04/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Kế hoạch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác