Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1156/UBND-TTHC
Ngày ban hành
06/03/2024
Người ký
Nguyễn Quốc Việt
Trích yếu
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
TTPV-KSTTHC tỉnh
Tập tin đính kèm
Văn bản khác