Thông tin văn bản

Số ký hiệu
628/UBND-TTHC
Ngày ban hành
01/02/2024
Người ký
Nguyễn Quốc Việt
Trích yếu
Về việc khảo sát một số nội dung phục vụ xây dựng Chiến lược dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
TTPV-KSTTHC tỉnh
Văn bản khác