Thông tin văn bản

Số ký hiệu
400/UBND-TTHC
Ngày ban hành
22/01/2024
Người ký
Nguyễn Quốc Việt
Trích yếu
Về việc đôn đốc triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai Đề án 06
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
TTPV-KSTTHC tỉnh
Văn bản khác