Thông tin văn bản

Số ký hiệu
48/QĐ-UBND
Ngày ban hành
08/01/2024
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
TTPV-KSTTHC tỉnh
Văn bản khác