Thông tin văn bản

Số ký hiệu
10/QĐ-VP
Ngày ban hành
08/02/2023
Người ký
Vũ Minh Tâm
Trích yếu
Về việc cử học viên tham dự Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2023
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Quản trị
Văn bản khác