Thông tin văn bản

Số ký hiệu
107/QĐ-UBND
Ngày ban hành
19/01/2023
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm thiết bị phục vụ các cuộc họp trực tuyến tại phòng họp Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế ngành
Văn bản khác