Thông tin văn bản

Số ký hiệu
63/UBND-KGVX
Ngày ban hành
06/01/2023
Người ký
Phùng Tô Long
Trích yếu
Về việc rà soát, lấy ý kiến các sở ngành, địa phương đối với dự thảo văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác