Thông tin văn bản

Số ký hiệu
153/QĐ-VP
Ngày ban hành
28/12/2022
Người ký
Vũ Minh Tâm
Trích yếu
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Quản trị
Văn bản khác