Thông tin văn bản

Số ký hiệu
154/QĐ-VP
Ngày ban hành
28/12/2022
Người ký
Vũ Minh Tâm
Trích yếu
Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Trần Duy Ngọc
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Quản trị
Văn bản khác