Thông tin văn bản

Số ký hiệu
131a/QĐ-VP
Ngày ban hành
26/11/2022
Người ký
Vũ Minh Tâm
Trích yếu
Về việc phân công viên chức chuyên trách nhiệm vụ chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng tại Văn phòng UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Quản trị
Văn bản khác