Thông tin văn bản

Số ký hiệu
131/QĐ-VP
Ngày ban hành
21/11/2022
Người ký
Vũ Minh Tâm
Trích yếu
Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Quản trị
Văn bản khác