Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1052/QĐ-UBND
Ngày ban hành
23/09/2022
Người ký
Trần Hoàng Tuấn
Trích yếu
Về việc điều chỉnh phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2022; Nguồn vốn: Ngân sách trung ương
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định UBND
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế ngành
Văn bản khác