Thông tin văn bản

Số ký hiệu
151/KH-UBND
Ngày ban hành
22/09/2022
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 12/8/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Kế hoạch
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế ngành
Văn bản khác