Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4581/UBND-TTHC
Ngày ban hành
13/09/2022
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
Về việc khẩn trương xử lý, khắc phục tồn tại, bất cập phần mềm Một cửa điện tử phiên bản 2.0
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
TTPV-KSTTHC tỉnh
Văn bản khác