Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4474/UBND-KGVX
Ngày ban hành
07/09/2022
Người ký
Phùng Tô Long
Trích yếu
Về việc góp ý dự thảo "Chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ trí thức đến năm 2030"
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác